Zadania księgowego w firmie

o podstawowych zadan księgowego zalicza sięprowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów księgowych, zgodnie z zasami regulowanymi ustawą o rachunkowości.

 Księgi rachunkowe musza byc prowadzone na bieżąco, sprawdzalnie, bebłednie i rzetelnie. Biuro rachukowe musi tak prowadzić księgi rachunkowe, abyaby mogły stanowić podstawę do sporządzania raportów finansowych., deklaracji i zeznań podatkowych. Odpowiedzialnośc księgowego regulują odpowiednie przepisy prawa . Nalezy pamiętać, że odpowiedzialność za rachunkowośc jednostki ponosi kireownik, lub właściciel firmy.

Odpowiedzialność związana z zawodem księgowego oraz prowadzenie biuro rachunkowych regulują:
1/ Ustawa o rachunkowości
2/ Ordynacja podatkowa
3/ Kodeks karny skarbowy
4/ Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa regulująca powszechne ubezpieczenie zdrowotne
5/ Kodeks pracy
6/ Kodeks karny

Oceń Nas

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1 Kontakt biuro rachunkowe Krakow   ul. Wrocławska 42/6, 
        30-011 Kraków

3 Kontakt biuro rachunkowe Krakow   +48 664 167 008

3 Kontakt biuro rachunkowe Krakow   +48 664 174 079  
  
2 Kontakt biuro ravhunkowe Krakow    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.