Nasza Oferta

Uproszczona księgowość

- KPiR - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodów -Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 Księgi rachunkowe

- Sporządzanie bilansu otwarcia
- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
- Sporządzanie deklaracji podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT
- Sporządzanie sprawozdań do GUS
- Nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości
- Konsultacje z zakresu rachunkowości
- Sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- przepływy środków pieniężnych
- informacja dodatkowa

- Kontrola dokumentów pod względem formalnym i informowanie Zleceniodawcy o brakach lub wadach otrzymanej dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu
- Prowadzenie rejestru środków trwałych
- Konsolidowanie sprawozdań finansowych
- Wystawianie faktur i re-faktur
- Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
- Rozliczanie delegacji
- Wystawianie not korygujących itd.
- Księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków (miesięczne wiekowanie należności i zobowiązań)
- Rozliczanie projektów inwestycyjnych
- Obliczanie miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego
- Przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego (CIT-8) oraz sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego
- Opracowanie zakładowego planu kont
- Występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami podatkowymi i kontrolnymi
- Opracowanie polityki rachunkowości
- Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
- Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych oraz walutowych
- Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji

 

 

MASZ PYTANIE?

Iwona Gurgul
tel. 664 167 008

Joanna Machnik
tel. 664 174 079

Oceń Nas

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1 Kontakt biuro rachunkowe Krakow   ul. Wrocławska 42/6, 
        30-011 Kraków

3 Kontakt biuro rachunkowe Krakow   +48 664 167 008

3 Kontakt biuro rachunkowe Krakow   +48 664 174 079  
  
2 Kontakt biuro ravhunkowe Krakow    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.